Den 21-08-2010

Praktiske Oplysninger

Fødsel:
Det er kun, hvis barnet fødes i hjemmet, at forældrene skal anmelde fødslen via hjemmesiden Borger.dk. Foregår fødslen på hospitalet sørger jordemoderen for registreringen.
På Borger.dk findes også en Omsorgs & Ansvarserklæring, som skal udfyldes og indsendes digitalt indenfor 14 dage efter fødslen, hvis forældrene ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed.

Dåb:
Aftales med sognepræsten. Tidspunkt kan fastlægges ud fra kalenderen bag på kirkebladet eller her på siden (Se Aktiviteter).

Vielse:
Aftales med sognepræsten. Prøvelsesattest fremskaffes via hjememsiden Borger.dk og må højest være 4 mdr gammel regnet bagud fra vielsestidspunktet.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med sognepræsten. Erfaringsmæssigt lader mange en bedemand tage kontakt.

Navneændring:
Formular findes på hjemmesiden Borger.dk og sendes digitalt. Staten opkræver en afgift på 510kr i forbindelse med de fleste navneændringer. Vejledning om betaling findes også på hjemmesiden.

Spørgsmål om gravsteder/gravstedslegater:
henvendelse til graveren ved den pågældende kirke.

KONFIRMATION

Konfirmationsdatoer vil - ifølge aftale med hele provstiet - fremover kun blive meldt ud 2 år frem i tiden.
Alle eventuelt lovede datoer udover 2017 er hermed trukket tilbage

Konfirmationstidspunkter i 2016:
Øster Bjerregrav Kirke: Søndag den 24 april - Ålum Kirke: Søndag den 1 maj.

Konfirmationstidspunkter i 2017:
Øster Bjerregrav Kirke: Søndag den 30 april - Ålum Kirke: Søndag den 7 maj

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her