Den 21-08-2010

Praktiske Oplysninger

Fødsel:
Det er kun, hvis barnet fødes i hjemmet, at forældrene skal anmelde fødslen via hjemmesiden Borger.dk. Foregår fødslen på hospitalet sørger jordemoderen for registreringen.
På Borger.dk findes også en Omsorgs & Ansvarserklæring, som skal udfyldes og indsendes digitalt indenfor 14 dage efter fødslen, hvis forældrene ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed.

Dåb:
Aftales med sognepræsten. Tidspunkt kan fastlægges ud fra kalenderen bag på kirkebladet eller her på siden (Se Aktiviteter).

Vielse:
Aftales med sognepræsten. Prøvelsesattest fremskaffes via hjememsiden Borger.dk og må højest være 4 mdr gammel regnet bagud fra vielsestidspunktet.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med sognepræsten. Erfaringsmæssigt lader mange en bedemand tage kontakt.

Navneændring:
Formular findes på hjemmesiden Borger.dk og sendes digitalt. Staten opkræver en afgift på 510kr i forbindelse med de fleste navneændringer. Vejledning om betaling findes også på hjemmesiden.

Spørgsmål om gravsteder/gravstedslegater:
henvendelse til graveren ved den pågældende kirke.

KONFIRMATION

Konfirmationsdatoer vil - ifølge aftale med hele provstiet - fremover kun blive meldt ud 2 år frem i tiden.
Alle eventuelt lovede datoer udover 2017 er hermed trukket tilbage

Konfirmationstidspunkter i 2016:
Øster Bjerregrav Kirke: Søndag den 24 april - Ålum Kirke: Søndag den 1 maj.

Konfirmationstidspunkter i 2017:
Øster Bjerregrav Kirke: Søndag den 30 april - Ålum Kirke: Søndag den 7 maj

Generalforsamling i Bjerregrav O. Fussing Beboerforening

Torsdag den 9. februar kl. 18.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Evt. forslag skal være formanden, Grethe Tøttrup i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på tlf. 2623 0846 eller mail grethe.tottrup@gmail.com

Aftenen vil også byde på et punkt om fjernvarme.

Beboerforeningen er vært ved en lille anretning.

Tilmelding hertil skal ske senest den 6. februar til Grethe Nielsen på tlf. 2237 7449

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her