Den 23-08-2012

Den sidste snefoged i Bjerregrav

I 1965 sluttede Niels Brøndum som snefoged i Bjerregrav.

Siden snekastningsloven af 1904 havde sognerådet hvert efterår udarbejdet en liste over de mænd i sognet, som havde pligt til at møde op, når snefogeden tilkaldte dem.  Ældre og svage borgere slap fri og det samme gjorde statens mænd, præst og lærere. Jo højere ejendomsværdi der var for en matrikel, jo flere dage var ejeren pligtig til at sende snekastere. Desuden spillede gårdens folkehold en rolle.

 Der var mødepligt, og der vankede en bøde, hvis man udeblev.

Snefogden var udnævnt for en 3-årig periode, og også for ham gjaldt det, at det var en opgave, han ikke kunne undslå sig for.

Da Niels Brøndum blev snefoged i 1954, blev snerydningen ikke længere udført af byens mænd, men af arbejdsløse og daglejere, som sognerådets kasserer stillede til rådighed, og arbejdet blev betalt. Som snefoged fik N.B. samme løn, som arbejderne. Han havde dog mulighed for at pålægge byens mænd at være til rådighed, hvis situationen var ekstrem.

Der var især tre steder i sognet, der ofte lukkede til med store driver: Yderst på Frederiksbergvej – kaldet Skærigennem - , Østervang og på Kirkebakken. (gader og veje i byen havde dengang endnu ikke fået navn). N.B. måtte ud i den mørke vintermorgen og indkalde de 20-25 mænd, der skulle bruges.  Mændene mødtes ved Brugsen.

Skærigennem yderst på Frederiksbergvej skulle først åbnes af hensyn til forbindelsen til Randers. N.B. afmærkede, hvad der skulle graves ud, og mændene gik så i gang to og to med at skære sneblokke ud. Lå sneen højt blev der arbejdet i 2 eller 3 ”etager”, således at sneblokkene blev langet op til næste etage.

Det var et hårdt arbejde, men mændene var vant til at tage fat. Og der blev tid til at joke og give hinanden bemærkninger. For N.B. drejede det sig om, at få overblik over situationen og få arbejdet til at fungere. Det var en tilfældighed, at han blev snefoged. Ejeren af gården, som han købte, var snefoged, og så mente man, at det arbejde kunne Niels videreføre. Der forelå ikke noget skriftligt  om hans funktion. Det blev kun til en kort samtale om arbejdet.

Over Fussing havde sit eget distrikt og det samme gjaldt Neder Bjerregrav.

 

                                 Snekastning i Spentrup i 1940'erne

 

 

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her