Den 27-05-2010

 

Ved Over Fussing kan dit blik ikke undgå at fange den smukke Fussing Sø, en ca. 3 km lang og 29 m dyb langsø, som ligger nede i en dal omgivet af op til 30 meter høje dyrkede skrænter med mindre skovpartier, og som på billederne græsmarker med græssende heste.

Søen afvander via Møllebækken til Skals Å, der strømmer ud i Hjarbæk Fjord. Møllebækken er ved at blive lagt tilbage i sit oprindelige løb, 1. etape er færdiggjort hen til Mølledammen, med 2. etape skal åen så føres helt uden om dammen, så kan man håbe på, at ørreden vender tilbage til Fussing Sø, nu er det primært gedde og aborre, der kan fiskes i søen, men dem skulle der efter signende være rigtig mange af.

Selv om søen er fredet, er det tilladt at fiske fra båd i søen, men du skal have fiskekort, som kan købes hos Randers Sportsfiskerforening eller Danmarks Sportsfiskerforbund, og du skal selvfølgelig også have det obligatoriske fisketegn, som kan købes på posthuset.

Ved søens vestlige ende er der opstillet borde og bænke, så du kan nyde din medbragte mad. Og der er opstillet en badebro, så der er mulighed for badning.

Ved søens østlige ende har der tilbage i tiden været badeplads, her ligger der også enkelte sommerhuse gemt i bakkerne.

En sommerdag ved søen

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her