Den 29-11-2012

 

Valborgblus

Engang blev valborgaften – den 30. april – fejret i Bjerregrav som mange andre steder i Østjylland med blus og ungdommen, der legede sanglege. Notatet her er af Bugge Vegger i 1933. Det ser ud til, at skikken på dette tidspunkt stadig var i brug:

”Tornen paa Tellingvejen

Ved Tellingvejen paa et højt Punkt omtrent midtvejs mellem Bjerregrav og Bjerregrav Station står en stor, gammel Torn; den har stået der så længe gamle Folk mindes, og lige så længe har Bjerregrav Ungdom hvert Aar holdt Blus ved den Valborg Aften.

Tellingvejen havde Diger paa begge Sider, fordi den var en Driftvej for Bjerregraverne til Engene. Navnet kommer af, at Kvæget blev taget til og fra Byen”.

 

Tellingvejen førte til Tellinggård og Tellingkær ved mosen. Den gamle drivvej, der sandsynligvis gik vest for kirken parallelt med Kirkevej, findes ikke længere.

Den 1. maj er valborgdag. Valborg var en katolsk helgen for landbrug, og hun indgik i fejringen af foråret og majfesterne på landet. Det protestantiske Norden videreførte traditionen.

I Danmark er valborgblus og dans om majstang næsten forsvundet. Men andre steder i Norden lever traditionen videre.

Kilde: Bugge Vegger. Purhus Lokalarkiv og Gerhardt Nielsen, Bjerregrav

 

Harald Bertelsen

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her