Den 30-11-2012

Øster Bjerregrav - Ålum pastorat

Sognepræst
Søren Dam Kjeldsen
Øster Bjerregrav Præstegård
Holmevej 2, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
86454019 
sdk@km.dk

Træffes alle dage undtagen mandag.

Graver i Ø.Bjerregrav:
Dorte Petersen, tlf: 60602895

Graver i Ålum:
Leif Bodilsen Kaldahl, tlf: 86466234, e-mail: a.l.bodilsen@gmail.com
Træffes alle dage undtagen mandag


Menighedsråd:

Formand:
Niels K. Vinther
Mosedraget 7 N. Bjerregrav
8920 Randers NV 
86454662 – arbejde: 86429711
mobil: 40754557
niels@vinther-lassen.dk

Næstformand:
Anette Bodilsen
Nr. Ålumvej 11, Ålum 
8920 Randers NV
86466234
a.l.bodilsen@gmail.com

Kasserer:
Steen M.G. Scriver
Rugvænget 3 Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
86454829 – arbejde 86479605
mobil: 25746319
scriver@plakaten.dk

Sekretær:                                                                                                                                                Hanne Velling                                                                                                                                                            Volstrupvej 11, Volstrup
8920 Randers NV
86466186                                                                                                                              volstrup11@hotmail.com

Kirkeværge i Ålum:
Ane Christoffersen
Høvejen 4, Svinding
8920 Randers NV
86466403
ibchr@dlgnet.dk

Kirkeværge i Ø. Bjerregrav:
Svend Åge Nielsen
Rørsangervej 23, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
86454618
svendrita.nielsen@gmail.com

Kontaktperson:
Anni Binderup
Musvitvej 11, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
86454132
a.binderup@hotmail.dk

Sognepræst
Søren Dam Kjeldsen

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

 

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her