Naturstiudvalget har påbegyndt 1. Etape af etableringen af naturstier. Primært kortlægger vi allerede eksisterende, offentlige ruter.

Næste skridt bliver de øvrige ruter i området, men her skal tilgængeligheden først afklares.

Vi har desuden tanker om på sigt at tilføje interessante oplysninger/oplevelser på ruterne, herunder historiske informationer og oplysninger omkring naturen samt Geocaching.

Vi modtager meget gerne informationer om bl. a tørvegravningen i mosen, naturen, dyre- og fugleliv, så hvis du har en viden om nogle af disse emner hører vi (naturstiudvalget) meget gerne fra dig!

Du kan sende en mail her

Offentlige tilgængelige ruter kan ses her

Vi modtager gerne fif om gode ruter, send en mail til Naturstiudvalget.

 

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her