Den 18-05-2010

Kommer du op over bakken ved kirken, viser sig en flot udsigt ud over landskabet, og  lidt længere nede af  vejen kan du skimte Bjerregrav mose. Mosen er et 10 km2 stort eng og moseområde, det største i det gamle Århus Amt.

Området består af dyrkede arealer, enge, krat og mange vandfyldte mosehuller fra den omfattende tørvegravning under anden verdenskrig. Mosen gennemstrømmes af Kousted og Skals å og har forbindelse med Nørreåen i et vandskel ved Fussingø.

I mosen er der et rigt fugleliv, i Danmark er det  en af de moser, som har flest fuglearter, dog ikke særlig mange ænder da de ikke kan lide det dybe vand. Men der er fiskehejre, grågæs, løvsanger, gransanger, rørsanger, rørdrum, ca. 5 svanepar og så er der nattergalen plus mange andre. Grågåsen er gået meget frem pga de mange marker med vintersæd.

Endelig lever der en del ræve og  meget råvildt, men det mest overraskende er - at også odderen lever hernede ikke nem at få at se, men med lidt tålmodighed og stilhed skulle det  kunne lade sig gøre ved den store mosesø.

Læs mere her

Vi viser et par billeder som inspiration til en udflugt, da området er meget spændende. 


 

 

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her