Den 01-04-2012

af Preben Lundgaard Nielsen.

Jeg vil gerne fortælle lidt om de mange håndværkere og liberale erhverv, der har været i Bjerregrav. Som i mange andre små landsbyer var der også her et blomstrende erhvervsliv. Jeg har været inde omkring de fleste detailforretninger og vil nu kikke på erhvervene.

En levende by i halvtredserne

Hvis jeg begynder med Over Fussingvej, så var der en skomager, Anton Jørgensen, der havde sit værksted i enden af bygningen i nr. 6. Her kunne man blive betjent gennem vinduet, der vendte ned mod byen.

Her fik vi ordnet sko ved skomager Anton Jørgensen Bredgade 4

I nabohuset, altså i nr. 4, holdt karetmager Andersen til, og her var det spændende at komme ind og se på, når han arbejdede med vogne og tønder. Igen i nabohuset, altså nr. 2, var der missionshus. Her var der mange arrangementer, og de fleste børn i byen deltog da gerne i søndagsskolen, og hvad der eller blev arrangeret. Der var i de år en aktiv kreds af ”missionsfolk”, som lavede et stort stykke frivilligt arbejde med afholdelse af juletræ, udflugter, foredrag og den slags.

På den nuværende Bredgade var der, udover de forretninger jeg har nævnt, også forskellige andre erhverv.

Snedkermester Flarup havde værksted under beboelsen i nr. 4, hvor der tidligere havde været en vognmand. I nr. 6 blev der bygget en lille bygning ud til Bredgade. Her var der cykelforretning og en overgang også benzintank. Tage Tougaard, smed Møller og sener Jacob Martin tumlede rundt med cykler og knallerter, dog uden de store forkundskaber, men selvlærte. I nr. 8 var der frisørsalon, og Klinkvorth sørgede for, at folks hår sad flot. Jeg faldt altid i søvn, når jeg var hos frisøren, men da jeg var meget lille, var det let for barberen at afleverer mig i sovende tilstand, hjemme i købmandsbutikken overfor. Salonen blev solgt til Stærk Christensen, og den blev flyttet til Bøgevej i ”Det Gule Palæ”.

”Barberen” var en habil skøjteløber                                                     

Samme Stærk, eller slet og ret ”barberen”, fortjener lige lidt omtale. En periode boede jeg og mine forældre i ”Palæet” oven på familien Stærk. Vi var et hold drenge, der spillede meget kort, og en nat ved tre tiden bankede barberen på døren og sagde, at det var OK, at vi spillede kort, men om vi ikke ville lade være med at slå i bordet, når vi stak med trumf, og det gjorde vi selvfølgelig, så drengene kunne få nattero. Det var også Stærk, der kom på skøjtebanen på Østervang – bag Østervangens Auto – og legede med os børn. Han var dygtig til at stå på skøjter, og han havde rigtige skøjter, som vi beundrede meget. Vi andre skulle spænde skøjterne på vore gummistøvler, så de faldt ofte af. Barberen var også med i den første bestyrelse i den nye boldklub, der blev stiftet i 1958, men mere om det senere, eller kik på Bjerregrav Boldklubs hjemmeside under historie.

Stærk var også altid første vælger til at afgive sin stemme, når der var valg eller anden afstemning, og ikke andre ”turde” stå i vejen for ham, når han kom i fuld fart med sit valgkort. Salonen, som var flyttet til Bøgevej 2, hvor der også var damefrisør, var jo åben, og han skulle hjem for at passe kunderne.

Tilbage i Bredgade, der på den tid fik sit første lag asfalt, var også smedjen. Niels Ibsen drev en traditionel landsbysmedje med reparation af landbrugsmaskiner og skoning af heste. Jeg husker endnu den specielle duft, der var omkring denne hesteskoning, og det var spændende at følge med i smedenes omgang med de store dyr. Der var altid et vældigt liv i smedjen, og jeg husker da stadig Smed Aage, Laurits, og hvad de hed de forskellige smede, der havde deres specielle omgangstone.

Bjerregrav Mejeri

Hele byen plukkede jordbær

Bag smedjen var der et gartneri. Gartner Ole Sørensen drev et rimelig stort gartneri med produktion af grøntsager, som han leverede på auktionen i Randers. I sæsonen var næsten hele byen ansat til at plukke jordbær, og vi blev kørt med hestevogn ud til de forskellige arealer uden for byen, hvor han havde jordbærmarker. De voksne plukkede bær, og børnene bar dem op til vognen, hvor gartneren pakkede dem i bakker. Bakkerne havde vi drenge samlet samme dag efter skoletid, og vi havde akkord på arbejdet. Det var et privilegium at være blandt de udvalgte, der fik lov til at samle disse bakker. Hvis man havde lyst, kunne man komme med ind på auktionen med jordbærrne næste dag MEGET tidlig om morgenen.

Når plukkearbejdet var færdigt, fik hver deltager en bakke jordbær, og så var der ellers jordbærgilde over hele byen. Den friske mælk var hentet på mejeriudsalget, der havde åbent sidst på eftermiddagen.

Vi havde også en skrædder i byen

På Bøgevej 6 var der i en periode en skrædder, og på Østervang 3 havde tømrer Anders Graversen sin beboelse og sit værksted.

Tilbage til ”Det Gule Palæ” hvor ingen i Bjerregrav, med respekt for sig selv, ikke har boet, var der til at begynde med en ligkistefabrik. Det blev senere til et snedkerværksted, der bestod i mange år, indtil det blev lavet til lejligheder. Der har været op til flere vognmandsforretninger, hvor jeg husker navne som Høj, Nørlem, Domino og ”lillebiler” som datidens taxa kaldtes med Bahn Hansen og Jacob Martin som chauffører.

 

Erhverv og håndværk gennem tiderne

Jeg vil lige benytte lidt plads til at nævne de øvrige erhverv og forretninger, der gennem tiderne har været her i Bjerregrav. De er nævnt i tilfældig rækkefølge.

Salatfabrikken, som den kaldes i daglig tale, havde en særlig plads i Bjerregravs historie. Gennem mange år var det den dominerende virksomhed i byen, og den voldte da også store problemer bl.a. gennem de lugtgener, der var, med en ”duft” af stegte løg over hele byen, nedfald af sod, spildvand og støj. Til gengæld var der på et tidspunkt over 100 ansatte, og de fleste var ufaglærte, så på den måde var det en værdifuld arbejdsplads for byen. I det tidligere mejeri var der etableret et løgstegeri.

I dag er der forskellige virksomheder i bygningerne, først og fremmest Heilskov A/S, der fremstiller ligkister, der er et legetøjslager, og Blume Food I/S har også en afdeling der.

På Holmevej er der autoværksted i den tidligere skole i nr. 1, ligesom der på et tidspunkt blev fremstillet rustfrie ståltanke i skolelokalerne. I nr. 1A har der været cykelforretning, og længere nede ad Holmevej er der i dag et energicenter.

I bygningen O. Fussingvej 12 har Pring og Taulborg haft kontor, og der har været døgnkiosk og solcenter.

På Østervang er der i gården efter Forsamlingshuset bl.a. lager for murermester Kaj Søndergård og et lager for Nordic Systems, der bl.a. monterer porte.

Frederiksbergvej 9 har huset Arne Taulborgs tømrer-, murer- og VVS-virksomhed, men nu huser bygningerne AJ Skjern Salater. Taulborg er flyttet til Erhvervsparken, hvor der desuden i øjeblikket er en damefrisør, en elektriker, lager for MARCUS gruppen, Neopearl slangefabrik, BENCON Kemi, ØBM murer- og tømrerfirma, OR bilhandel og vaskehal, Aktivsmedien, en transportvirksomhed samt Klinik Grønhøj.

På Solhøjen havde Heibøl en overgang et bogbinderi, Lise Damefrisør på Lærkevej og Ella Eskildsen havde salon på Frederiksbergvej 17, Familiemåltider på Kirkevej 5, blomster og brugskunst, på Holmevej 22 og entreprenør, Hund med glæde i Over Fussing, og Østervangens Auto på Østervang, BINO på Mosedraget, Mondue på Musvitvej 12, Niels Vinterslevs griseformidling på Viborgvej, Bjerregrav Belægning og ED Kedler på Kirkevej.

Mange tilbud i O. Fussing gennem tiderne

O. Fussing får sit eget afsnit, når vi taler om erhverv. Der har jo været mange forskellige så som Brugsforening, købmand, værksted, servicestation, smed, telefoncentral, maskinværksted, bogbinderi, vognmand og tømrer.

I dag er der Fussingø Fysioterapi i det gamle forsamlingshus, Am-Rack Aps O. Fussingvej 30A, Drejer Beauty & Nail i nr. 28, vognmand i nr. 40, Divadore Kjoler og en elektriker på Bytoften.

”Ingen nævnt ingen glemt” kan vist ikke bruges her, men de, jeg måtte have overset, henvender sig nok og kommer med i næste udgave. Desuden kan man læse om nogle af Bjerregravs og Over Fussings erhverv under menupunktet "Præsentation af erhverv" her på hjemmesiden. Man er også velkommen til at henvende sig til en af redaktørerne på hjemmesiden, hvis man gerne vil have lavet en præsentation af sin virksomhed.

Dette indlæg giver vel et billede af en by og en egn, hvor der gennem tiderne har været en vældig aktivitet, og at denne foretagsomhed stadig er her og vil blive ved med at gøre området attraktivt.

Til slut vil jeg lige nævne skolen, SFO, børnehaver, idrætshallen, rideskole, forsamlingshuset, kirken og spejderhytten som jo også alle er en form for virksomheder, som bliver sluttet godt op om, ligesom der også i området findes rideskoler, gallerier samt andre små erhverv.

 

 

 

 

 

 

 

         

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her