Den 20-05-2010

Under Ø. Bjerregrav hører Ø.B. og landsbyen O. Fussing, her bor ca. 1100 indbyggere fordelt på ca. 500 husstande, siden 2007 en del af Randers Kommune.

Der er kirke, præstegård, 9. klasses skole, SFO, børnehave, dagpleje,  vuggestue, Bjerregravcentret, forsamlingshus, bogbus, Bjerregravhallen og idrætsanlæg.

Butikker m.v.: Her er Daglí Brugsen, som har alt til den daglige husholdning, postfunktion, apoteksudsalg og OK Benzin - hvis du har et OK benzinkort, støtter du sporten i Øster Bjerregrav, hver gang du tanker, så hvis du ikke allerede støtter BB, kan du klikke ind på WWW.ok.dk og læse om, hvordan du kommer til det. Endvidere rummer Ø.B. bl.a. frisører, autoværksteder og i Erhvervsparken har flere håndværksvirksomheder og andre etableret sig, i flæng kan nævnes OR Biler, Bencon og Marcus.  

Midt i byen, hvor Denja havde til huse, er der nu 3 virksomheder, Heilskov, Blume og Bino.

I Over Fussing er der Fysioterapi, her har 5 fysioterapeuter deres daglige virke, og der er  mulighed for fitness og anden motion. Derudover er der  installatør og andre mindre selvstændige.

Med tiden er landbrugene flyttet ud af byen, men der ligger nogle store gårde ved indfaldsvejene og længere ude på landet.  I dag er landbrugene delt op i enten kvægbrug eller svinefarme, begge dele er repræsenteret.  

Offentlige transportmidler: Der er gode busforbindelser til  både Viborg og Randers. 


 

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her