Den 26-09-2010

Bjerregrav Sangforening
For nogle år siden fandt man på Bjerregrav skole foreningens fane, som nu befinder sig på museet i Randers.
I Randers Amtsavis den 1. juni 1890 kunne man læse nedenstående meddelelse om en faneindvielse i foreningen.
Journalistens sprog er højtideligt og velformuleret. En faneindvielse var en begivenhed, som skulle behandles med respekt. Foreningens formål har ikke blot drejet sig om at synge, men også om nationale og moralske holdninger.
Her med gotisk skrift:

Og i ”oversættelse”: (i uddrag)
Bjerregrav Sangforening indviede Ifølge modtaget Meddelelse 1. Pinsedag et nyt Banner.
Paa en hertil indrettet Plads samledes man om eftermiddagen om Talerstolen, hvor Formanden, Gaardejer B. Andersen bød Velkommen og udfoldede Banneret,
Maler Laurberg fra Aalum holdt Festtalen. Han udviklede Sangens Betydning, hvilket Gode der ligger i, at unge Mennesker i deres Fritid samles og lærer smukke Sange, der drager dem fremad og opad i stedet for, at Tiden ellers ofte anvendes til Svir og Kortspil,
Derfor bør ogsaa de Ældre, der tidligere har set med uvenlige Øjne til Virksomheden, se paa dennes forædlende Indflydelse og ikke forhindre deres Tjenestefolk eller Børn i at slutte sig til Foreningen. Taleren, som selv havde sunget i Forening som yngre, vidste af Erfaring, hvorledes Trangen til Adspredelse hører sammen med Ungdommen, og det var da godt at lede denne ind paa en god og sund Vej, da det var det bedste Middel mod Umoralitet.
Han advarede mod Sange af et slibrigt Indhold, der som bekendt forlægges og forhandles af et københavnsk Firma.
Formanden bragte paa Foreningens Vegne Kvinderne en Tak for deres Virksomhed, idet de med deres Udholdenhed havde samlet ind saa længe til der blev tilstrækkelig til Fanens Anskaffelse.
At nogle saa skævt til til Foreningen i Begyndelsen, skulde man kun tage sig let; det var altid Tilfældet, naar der begyndte noget nyt; men ingen kan bebrejde den noget eller sætte en Plet paa den.
Foruden selve Sanguddannelsen har vi jo en Paragraf, som blandt vore Formaal ogsaa nævner andet godt, og vi kan jo allerede henvise til ret gode Resultater i Vinter til fattige Børns Juleglæde.
Taleren udbragte et motiveret Leve for Kvinden (Hurra og Fanfare), hvorpaa han slog et Søm i.
Bødker Vandborg ønskede, at Flaget matte veje over Foreningen, saa længe der er en klud tilbage, der kan viftes af Vinden.
I Formandens Have, som i Dagens Anledning var festligt udsmykket, musiceredes derefter af et stort Orkester, og der indtoges Forfriskninger og med Dans og Lystighed fordrev man Tiden til langt ud paa Natten.
Banneret er af Silke og smukt udstyret; særligt er Malerarbejdet, der er udført af Hr. Laurberg, nydeligt.Medlemmer af foreningen ca. 1910 i præstegårdens have

Den 23-02-2010

Send historier og billeder

Har du en god historie fra/om Bjerregrav eller et foto fra gamle dage, som du vil have med på siden, så kan du sende det til toveharald@gmail.com.

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her