Det nyeste boligområde i Ø.Bjerregrav hedder Rugvænget, her er i de senere år bygget ca. 26 nye parcelhuse i forskellige byggestile. Området er udlagt med grønne områder og et stisystem, så der er nem adgang til skole og hal.

Med de nye tilflyttere er der kommet flere børnefamilier  til Bjerregrav,  flere af dem har boet andre steder i Bjerregrav, men har ønsket sig et nyere hus, de har så fået opfyldt deres drøm på Rugvænget. Endelig er der de unge mennesker, som med baggrund i deres opvækst i Bjerregrav har valgt at vende tilbage til kendte og trygge omgivelser.

Når de sidste byggegrunde er solgt har kommunen udlagt yderligere ca. 3 ha., her vil der blive mulighed for at bygge tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Området består af to stykker, det ene vest for Ryleparken og syd for Rugvænget, her skal vejen hedde Sneppevej og der bliver der plads til ca. 20 boliger, ca. 15-16 huse i en rundkreds omkring et grønt område og resten langs Ryleparken. Det andet stykke ligger nord for Ryleparken og øst for Sneppevej, her skal vejen hedde Løvsangervej og her er der påbegyndt anlæg af veje og stier, så byggeriet af 8 nye huse kan påbegyndes.

Der er flere kommunale og private udstykninger af byggegrunde til salg i Øster Bjerregrav.  

 

 

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her