Den 19-07-2015
Skolefoto Bjerregrav skole 1956? Lærer Pedersen med 2 klasser.

 

Den 15-07-2014
Konfirmandholdet 1927 Bjerregrav kirke

 

Den 04-04-2014
Luftfoto fra ca. 1946 af Mads Peter Jensens ejendom Mosedraget 12.Til højre Mosedraget. I ladebygningens højre side blev der tørret og opbevaret tørv. I bygningens anden del var der opstaldet heste til brug for arbejdet i mosen. Heste som Mads Peter passede. Til venstre kommer en arbejdsvogn med tørv fra mosen, og en lastbil kører tørv bort til en kunde. For oven et af de mange træhuse i mosen, der tjente som bolig for en arbejder og hans familie i sommerhalvåret.

 

Den 20-03-2014

Asger Pring ved sin elektronikforretning O. Fussingvej 12 i 1981

Connie Jacobsen  Brian Nielsen

Asger Pring  Helge Leth

Bodil Olsen  Solvej Nielsen

 

 

Den 02-03-2014
Kirkevej før vejomlægning ca. 1983. Huset til højre tilhørte P. Kårup (se artikel ) og blev nedrevet ved omlægningen. Fotograf: Tove Bertelsen.

 

Den 06-02-2014

Dilettant eller revy? i Forsamlingshuset

År?

Bageste række:Søren Erik Nissen, Hans J. Heibøll, Lis Thomasen, Jytte Jørgensen, Per Jespersen, Hanne Kitnæs, Jesper Heibøll og Lene Cramer

Foran: Jes Fuglsang, Jette Fuhlendorff, Anne Marie Mikkelsen?

 

 

Den 01-01-2014
Ellen og Harald Brøndums ejendom, O. Fussingvej 11, ca. 1956.

 

Den 14-12-2013

 

Den 03-12-2013
Kristian Snebæk Over Fussing ca. 1930

 

Den 12-11-2013
Svend Emil Nielsen kører tørv hjem fra mosen. Bagpå sønnen Gerhard. Ca. 1945

 

Den 19-10-2013
Søren Hvas harver med sin hest -  en ardenner - den 19. oktober 2013

 

Den 19-09-2013
Luftfoto Bjerregrav 2009

 

Den 08-09-2013

Ukendt år

 

Den 19-06-2013
Bjerregrav - Ålum sogneråd 1933 - 37

 

Den 25-05-2013
P. Chr Pedersen, præstmarken. 1875 - 1949. Fotografiet fra ca. 1906

 

Den 19-05-2013

Indvielse af klubhus 1976

Fra venstre: Arthur Lien, Preben Lundgaard Nielsen, Flemming Brøndum, Kristian Brøndum, Poul Kjærsgaard, Jens Bugge, Preben Lund, Egon Thomasen, Niels Thomasen, Jens Axelsen, Tage Bødker

 

Den 06-04-2013
Fordson Major ca. 1949. Personer ukendte

 

Den 18-03-2013

 

Den 25-01-2013
Til venstre ejeren Per Kjeldsen Klith "Dalsgård", Over Fussing. Damen med lyst forklæde er hans svigerinde, Kristine Kristensen. Pigen foran hende er Anna Kjeldsen Klith.

 

Den 12-01-2013
Skytteforeningen - ukendt år

 

Den 26-12-2012

Familien Peder Jacobsen ca. 1923

Fra Venstre: Anna,Jacob Martin, Peder Jacobsen, Karen, Maren (havde telefoncentralen i O. Fussing sammen med sin mand Chr. Snebæk), Peder, Madsine.

 

Den 07-12-2012
Anne Sophie og provst Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, præst i Bjerregrav 1878 - 1905.

 

Den 20-10-2012

 

Den 18-07-2012

Badepladsen ved  søens østside ca 1940

 

Den 06-07-2012

Bl.a. Kirstine Brøndum, Marianne Gert Nielsen, Anna Kristiansen (Løkkegård),

Kirstine Bjerregaard, Jensine Møller, Krista Pedersen

 

Den 17-06-2012
Fastelavnsdrenge foran præstegården. De skal rundt i byen og samle penge til en fest. Ukendt årstal

 

Den 15-06-2012
Over Fussing mølle Grovebakken matr. 6

 

Den 31-05-2012
Over Fussingvej

 

Den 28-04-2012

 

Den 19-04-2012
Gunnar, Knud Erik, Niels Jørgen og Krista Ibsen. Svejstrupvej 142 i 50èrne.

 

Den 02-04-2012

 

Den 23-03-2012
Tage Bødker er auktionarius og Kurt Lund hjælper til

 

Den 19-03-2012

Indvielse af nyt idrætsanlæg i Bjerregrav Boldklub 1974

Viceborgmester Hougård og oberst Darre

 

Den 05-07-2011

 

Den 10-11-2010

Frederiksbergvej ca. 1914

Til højre Niels Brøndums gård opført 1907.

Til venstre Peder Andersens gård bygget 1899 af lockoutede

håndværkere under den store strejke.

Den 10-05-2010

 

Bjerregrav station

Den 26-04-2010

 

Over Fussing brugs, som lå på Over Fussingvej 52, blev oprettet i 1935 og nedlagt 1972. Brugsen havde piger i lære, én ad gangen.

Samme år som brugsen lukkede, åbnede Krista og Kjeld købmandsbutik på Over Fussingvej 55.

Kilde: Krista og Kjeld

Den 18-03-2010

 

Centralen blev oprettet i 1892 og var i brug til 1972

Kvinden til højre er bestyrer Maren Snebæk. Til venstre er det sandsynligvis Anne Marie Christensen Snebæk. 

Kilde: Purhus Lokalarkiv.

Endvidere kan fortælles, at telefoncentralen i 7 år lå på adressen Over Fussingvej 55. Før den tid lå centralen på Over Fussingvej 44. Telefoncentralen blev startet op på grundlag af 8 abonnenter. Da den lukkede i 1972, var der 160 abonnenter. Kilde: Krista og Kjeld, Over Fussingvej 55.

Den 25-02-2010

Bjerregrav præstegård

Denne gamle bindingsværksbygning blev nedrevet i 1907, hvor den nuværende præstegård blev opført. Længerne blev fjernet i 1924 0g 1928.

Den 04-11-2009

Ringridning i Bredgade

Bredgade set fra vest mod øst. Sikkert fra før 1. verdenskrig. Kvinderne i fodlange nederdele og med store hatte. Mange kvinder og børn ved bybrønden til venstre foran huset, som bager Grann senere købte. I baggrunden huset, som senere blev nedrevet for at give plads til brugsen.

Foto: Purhus Lokalarkiv

 

Bøgevej ca. 1930

Billedet er taget fra omkring busholdepladsen. Til højre huset, hvor Børge Christensen senere indrettede frisørsalon.
Til venstre byens sprøjtehus, hvor der nu er P-plads.
Foto: Purhus Lokalarkiv
 
Den 03-11-2009

Bager Granns hus

Billedet er sikkert taget samme dag som ovenstående. Til venstre det hus, som Sigurd Grann købte i 1934, og hvor han havde bageri til 1978.

Foto fra Purhus Lokalarkiv

Den 19-03-2010

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her