Den 19-07-2015
Skolefoto Bjerregrav skole 1956? Lærer Pedersen med 2 klasser.

 

Den 15-07-2014
Konfirmandholdet 1927 Bjerregrav kirke

 

Den 04-04-2014
Luftfoto fra ca. 1946 af Mads Peter Jensens ejendom Mosedraget 12.Til højre Mosedraget. I ladebygningens højre side blev der tørret og opbevaret tørv. I bygningens anden del var der opstaldet heste til brug for arbejdet i mosen. Heste som Mads Peter passede. Til venstre kommer en arbejdsvogn med tørv fra mosen, og en lastbil kører tørv bort til en kunde. For oven et af de mange træhuse i mosen, der tjente som bolig for en arbejder og hans familie i sommerhalvåret.

 

Den 20-03-2014

Asger Pring ved sin elektronikforretning O. Fussingvej 12 i 1981

Connie Jacobsen  Brian Nielsen

Asger Pring  Helge Leth

Bodil Olsen  Solvej Nielsen

 

 

Den 02-03-2014
Kirkevej før vejomlægning ca. 1983. Huset til højre tilhørte P. Kårup (se artikel ) og blev nedrevet ved omlægningen. Fotograf: Tove Bertelsen.

 

Den 06-02-2014

Dilettant eller revy? i Forsamlingshuset

År?

Bageste række:Søren Erik Nissen, Hans J. Heibøll, Lis Thomasen, Jytte Jørgensen, Per Jespersen, Hanne Kitnæs, Jesper Heibøll og Lene Cramer

Foran: Jes Fuglsang, Jette Fuhlendorff, Anne Marie Mikkelsen?

 

 

Den 01-01-2014
Ellen og Harald Brøndums ejendom, O. Fussingvej 11, ca. 1956.

 

Den 14-12-2013

 

Den 03-12-2013
Kristian Snebæk Over Fussing ca. 1930

 

Den 12-11-2013
Svend Emil Nielsen kører tørv hjem fra mosen. Bagpå sønnen Gerhard. Ca. 1945

 

Den 19-10-2013
Søren Hvas harver med sin hest -  en ardenner - den 19. oktober 2013

 

Den 19-09-2013
Luftfoto Bjerregrav 2009

 

Den 08-09-2013

Ukendt år

 

Den 19-06-2013
Bjerregrav - Ålum sogneråd 1933 - 37

 

Den 25-05-2013
P. Chr Pedersen, præstmarken. 1875 - 1949. Fotografiet fra ca. 1906

 

Den 19-05-2013

Indvielse af klubhus 1976

Fra venstre: Arthur Lien, Preben Lundgaard Nielsen, Flemming Brøndum, Kristian Brøndum, Poul Kjærsgaard, Jens Bugge, Preben Lund, Egon Thomasen, Niels Thomasen, Jens Axelsen, Tage Bødker

 

Den 06-04-2013
Fordson Major ca. 1949. Personer ukendte

 

Den 18-03-2013

 

Den 25-01-2013
Til venstre ejeren Per Kjeldsen Klith "Dalsgård", Over Fussing. Damen med lyst forklæde er hans svigerinde, Kristine Kristensen. Pigen foran hende er Anna Kjeldsen Klith.

 

Den 12-01-2013
Skytteforeningen - ukendt år

 

Den 26-12-2012

Familien Peder Jacobsen ca. 1923

Fra Venstre: Anna,Jacob Martin, Peder Jacobsen, Karen, Maren (havde telefoncentralen i O. Fussing sammen med sin mand Chr. Snebæk), Peder, Madsine.

 

Den 07-12-2012
Anne Sophie og provst Andreas Fabricius Krarup Vilstrup, præst i Bjerregrav 1878 - 1905.

 

Den 20-10-2012

 

Den 18-07-2012

Badepladsen ved  søens østside ca 1940

 

Den 06-07-2012

Bl.a. Kirstine Brøndum, Marianne Gert Nielsen, Anna Kristiansen (Løkkegård),

Kirstine Bjerregaard, Jensine Møller, Krista Pedersen

 

Den 17-06-2012
Fastelavnsdrenge foran præstegården. De skal rundt i byen og samle penge til en fest. Ukendt årstal

 

Den 15-06-2012
Over Fussing mølle Grovebakken matr. 6

 

Den 31-05-2012
Over Fussingvej

 

Den 28-04-2012

 

Den 19-04-2012
Gunnar, Knud Erik, Niels Jørgen og Krista Ibsen. Svejstrupvej 142 i 50èrne.

 

Den 02-04-2012

 

Den 23-03-2012
Tage Bødker er auktionarius og Kurt Lund hjælper til

 

Den 19-03-2012

Indvielse af nyt idrætsanlæg i Bjerregrav Boldklub 1974

Viceborgmester Hougård og oberst Darre

 

Den 05-07-2011

 

Den 10-11-2010

Frederiksbergvej ca. 1914

Til højre Niels Brøndums gård opført 1907.

Til venstre Peder Andersens gård bygget 1899 af lockoutede

håndværkere under den store strejke.

Den 10-05-2010

 

Bjerregrav station

Den 26-04-2010

 

Over Fussing brugs, som lå på Over Fussingvej 52, blev oprettet i 1935 og nedlagt 1972. Brugsen havde piger i lære, én ad gangen.

Samme år som brugsen lukkede, åbnede Krista og Kjeld købmandsbutik på Over Fussingvej 55.

Kilde: Krista og Kjeld

Den 18-03-2010

 

Centralen blev oprettet i 1892 og var i brug til 1972

Kvinden til højre er bestyrer Maren Snebæk. Til venstre er det sandsynligvis Anne Marie Christensen Snebæk. 

Kilde: Purhus Lokalarkiv.

Endvidere kan fortælles, at telefoncentralen i 7 år lå på adressen Over Fussingvej 55. Før den tid lå centralen på Over Fussingvej 44. Telefoncentralen blev startet op på grundlag af 8 abonnenter. Da den lukkede i 1972, var der 160 abonnenter. Kilde: Krista og Kjeld, Over Fussingvej 55.

Den 25-02-2010

Bjerregrav præstegård

Denne gamle bindingsværksbygning blev nedrevet i 1907, hvor den nuværende præstegård blev opført. Længerne blev fjernet i 1924 0g 1928.

Den 04-11-2009

Ringridning i Bredgade

Bredgade set fra vest mod øst. Sikkert fra før 1. verdenskrig. Kvinderne i fodlange nederdele og med store hatte. Mange kvinder og børn ved bybrønden til venstre foran huset, som bager Grann senere købte. I baggrunden huset, som senere blev nedrevet for at give plads til brugsen.

Foto: Purhus Lokalarkiv

 

Bøgevej ca. 1930

Billedet er taget fra omkring busholdepladsen. Til højre huset, hvor Børge Christensen senere indrettede frisørsalon.
Til venstre byens sprøjtehus, hvor der nu er P-plads.
Foto: Purhus Lokalarkiv
 
Den 03-11-2009

Bager Granns hus

Billedet er sikkert taget samme dag som ovenstående. Til venstre det hus, som Sigurd Grann købte i 1934, og hvor han havde bageri til 1978.

Foto fra Purhus Lokalarkiv

Den 19-03-2010

 

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her