Den 26-09-2010

For nogle år siden fandt man på Bjerregrav skole foreningens fane, som nu befinder sig på museet i Randers.

Den blå silkefane er noget medtaget. Datoen den 1. november henviser muligvis til foreningens oprettelse?

I Randers Amtsavis den 1. juni 1890 kunne man læse nedenstående meddelelse om en faneindvielse i foreningen.

Journalistens sprog er højtideligt og velformuleret. En faneindvielse var en begivenhed, som skulle behandles med respekt. Foreningens formål har ikke blot drejet sig om at synge, men også om nationale og moralske holdninger.

 

Her med gotisk skrift:

 


Og i ”oversættelse”: (i uddrag)

Bjerregrav Sangforening indviede Ifølge modtaget Meddelelse 1. Pinsedag et nyt Banner.

Paa en hertil indrettet Plads samledes man om eftermiddagen om Talerstolen, hvor
Formanden, Gaardejer B. Andersen bød Velkommen og udfoldede Banneret,

Maler Laurberg fra Aalum holdt Festtalen. Han udviklede Sangens Betydning, hvilket Gode
der ligger i, at unge Mennesker i deres Fritid samles og lærer smukke Sange, der drager
dem fremad og opad i stedet for, at Tiden ellers ofte anvendes til Svir og Kortspil,

Derfor bør ogsaa de Ældre, der tidligere har set med uvenlige Øjne til Virksomheden, se
paa dennes forædlende Indflydelse og ikke forhindre deres Tjenestefolk eller Børn i at
slutte sig til Foreningen. Taleren, som selv havde sunget i Forening som yngre, vidste
af Erfaring, hvorledes Trangen til Adspredelse hører sammen med Ungdommen, og det
var da godt at lede denne ind paa en god og sund Vej, da det var det bedste Middel mod

 Umoralitet.

Han advarede mod Sange af et slibrigt Indhold, der som bekendt forlægges og forhandles
af et københavnsk Firma.

Formanden bragte paa Foreningens Vegne Kvinderne en Tak for deres Virksomhed, idet
de med deres Udholdenhed havde samlet ind saa længe til der blev tilstrækkelig til Fanens
Anskaffelse.

At nogle saa skævt til  Foreningen i Begyndelsen, skulde man kun tage sig let; det var
altid Tilfældet, naar der begyndte noget nyt; men ingen kan bebrejde den noget eller sætte
en Plet paa den.

Foruden selve Sanguddannelsen har vi jo en Paragraf, som blandt vore Formaal ogsaa
nævner andet godt, og vi kan jo allerede henvise til ret gode Resultater i Vinter til fattige
Børns Juleglæde.

Taleren udbragte et motiveret Leve for Kvinden (Hurra og Fanfare), hvorpaa han slog et
Søm i. 

Bødker Vandborg ønskede, at Flaget måtte veje over Foreningen, saa længe der er en
klud tilbage, der kan viftes af Vinden. 

I Formandens Have, som i Dagens Anledning var festligt udsmykket, musiceredes derefter
af et stort Orkester, og der indtoges Forfriskninger og med Dans og Lystighed fordrev man
Tiden til langt ud paa Natten.

Banneret er af Silke og smukt udstyret; særligt er Malerarbejdet, der er udført af Hr.
Laurberg, nydeligt.

Medlemmer af foreningen ca. 1910 i præstegårdens have

Så langt kan jeg spore foreningen i byens foreningsliv! Der er ingen protokol på arkivet,
der fortæller om sangforeningens virke og hvor længe, den var aktiv.

Hvis du ligger inde med en viden om sangforeningen, så send din oplysning til Tove og Harald.

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her