Den 31-10-2010

Indre Mission i Bjerregrav

Gennem næsten hundrede år var Indre Mission i Bjerregrav en del af byens sociale liv. Tilslutningen blev aldrig stor i byen – en snes medlemmer udgjorde den faste kreds, som mødtes hver onsdag til bibellæsning og sang. Ikke i salmebogen men i ”Hjemlandstoner”. Møderne blev holdt på skift blandt medlemmerne.

Én gang om måneden var der møde med en fremmed taler, og én gang om året var der missionsuge, ofte med stor tilslutning, når kendte talere kom til byen

Men Hans Jensen, formand for kredsen i nogle år, konstaterer lidt trist, at ”få folk til at gå i missionshuset ved jeg i hvert fald aldrig har kunnet lade sig gøre”.

Måske havde det noget at gøre med den sociale sammensætning af byens borgere: Gårdmændene var grundtvigianere og arbejdsmændene var socialdemokrater. Blandt husmændene især i Østervang var der en del tilslutning.

I 1926 købte kredsen huset herunder, bygget i 1891, og som i mange år havde været en ”sal”. Her blev der nu holdt møder, og en ungdomskreds holdt til her, ligesom der blev holdt søndagsskole.

Efterhånden begyndte økonomiske vanskeligheder at tårne sig op. Den lille kreds kunne dårligt betale udgifterne til huset. I 1971 måtte man ansøge Indre Mission om et tilskud på 6000 kr. til veligeholdelse, og beløbet blev bevilget.

I 1976 var det 50 år siden missionshuset blev indviet, og der holdtes en stor jubilæumsfest med indsamling af penge til den fortsatte drift. men senere samme år måtte man give op og sælge huset til privat beboelse.

I 1945 oprettedes en FDF afdeling, som stadig har tilslutning af en del piger og drenge.

For den faste kreds af troende var møderne og sammenholdet i kredsen en væsentlig del af deres daglige liv. Man støttede hinanden og opsøgte ensomme og syge.

I dag findes missionskredsen ikke i byen, og de troende må tage bilen og køre til det nye missionshus på Eriksvej i Randers.

Harald Bertelsen

Kilde:
Hans Jensen, artikel i årsskrift 1977 Purhus Lokalarkiv
Anna Thorsen, Svejstrupvej 140

Indre Missions arkiv

Efterlyses: Fotos og andet vedr. Indre Mission i Bjerregrav

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her