Den 31-01-2012

”Skivhøw”

”Du skal op ad Over Fussingvej og lige før ”Skivhøw” drejer du til højre”! Den besked kan man risikere at få, hvis man spørger en ældre bjerregravborger om vej.

Når spørgeren så vil have at vide, hvor ”Skivhøw” ligger, så får han at vide, at det er marken mellem Bjerregrav og Over Fussing.  Men du vil lede forgæves efter navnet på kort over byen.

I et næsten 200 år gammelt digt af bjerregravpræsten Briem dukker navnet op: Udsigt fra Skibshøj. Det er altså en nu sløjfet oldtidshøj, der har givet navn til et sted i byen. Uden at nogen vel  i dag kender baggrunden.

Sådan ser der ud hvor Skivhøw lå Placeringen på landkortet

 

Præsten står på højen og beskriver, hvad han ser.

Så nævn min strengeleg,

De stille glæder

Som denne udsigt herligt skænker mig

Så tidt jeg denne kæmpehøj betræder

Og hver gang næsten mere lykkelig

Mod vest kan han skimte Viborg Domkirkes tårne, og bag Læsten, Hammershøj og Ørum.

Hvad var det for en kæmpehøj, der lå her engang, og hvornår er den blevet pløjet ned?

I 1890 registrerede en arkæolog oldtidshøje på egnen og noterer, at der på en mark ved skellet mellem Øster Bjerregrav og Over Fussing var rester af en sløjfet høj. Så på et tidspunkt mellem ca. 1830, hvor præsten kunne nyde udsigten fra Skibshøj og 1890 er højen altså forsvundet.

I 1990 blev stedet igen besøgt af en arkæolog fra museet. Han fandt nogle store sten, hvor højen havde været og aftalte med ejeren af marken, Per Axelsen, at der måtte foretages en udgravning på stedet.

Men på grund af manglende bevilling til arbejdet blev planen opgivet.

Nationalmuseet kan kun oplyse, at der var tale om en høj fra bronzealderen. Og at der var fundet potteskår. Arkæolog Ernst Stidsing fra Randers Kulturhistoriske Museum er bange for, at en udgravning ikke vil vise meget. Der er blevet pløjet for mange gange hen over højen. Om en høvding engang er blevet lagt i højen i sit skib, og at det har givet højen sit navn, det vil arkæologen kun tage som en spændende mulighed.

Men står man på den lille forhøjning, der stadig tegner sig på marken, kan man gøre som præsten dengang og nyde udsigten mod Læsten og Sønderbæk.

Og selv om Skibshøj for længst er pløjet væk, kan man stadig have ”Skivhøw” som et pejlemærke i Bjerregrav.

Harald Bertelsen

Kilder.

Randers Kulturhistoriske Museum

Nationalmuseet

Pastor Briems Fussingø digte

 

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her