Den 04-05-2010

             BJERREGRAV FOLKEDANSERE

 

Navn:

Foreningens navn er : Bjerregrav Folkedansere.

Dens hjemsted er formandens folkeregisteradresse.

Foreningen er stiftet den 1. oktober 1975

 

Formål:

Foreningens formål er at styrke interessen for, og kendskabet til folkedans, og at skabe rammer for et fællesskab medlemmerne imellem. Dette sker ved afholdelse af danseaftener, kurser, stævner og andre sammenkomster.Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Landsforeningen Danske Folkedansere (DF)

  

 

Bestyrelse:

 

Formand:

Lissa Skaaning

Tlf.: 8643 2116  mail: belissa@privat.dk

 

Næstformand:

Søren Erik Nissen

Tlf.: 2382 2935  mail: hmse@

live.dk 

 

Kasserer:

Kurt Sørensen

Tlf.: 8642 4319  mail: kurtsorensen@elromail.dk

 

Lotteriansvarlig:

Bent Bonde Jensen

Tlf.: 8643 8442   mail: bent-b@fiberflex.dk

 

Sekretær:

Jens Jakobsen

Tlf.: 8641 3947  mail: merete.jens@mail.dk

 

Den 09-06-2010

Vores sæson begynder primo september og slutter lige efter påske, dog med en pause fra først i december til starten af det nye år. Vi øver på Bjerregrav Skole hver onsdag kl. 19,30 - 21,30.

Vi deltager i nogle få stævner hvert år og afholder selv ét i BJERREGRAVHALLEN 2. påskedag. Det har vi efterhånden gjort i 36 år, så det må siges at være en tradition. En tradition er også, at vi optræder på diverse plejehjem og ældrecentre rundt omkring. Men ellers går det ud på at øve de forskelligr trin og danse. Folkedans er ikke kun opvisning og tunge dragter. Det er mest hygge og sjov, og nok den sjoveste måde at få motion på.

 

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her