NATUR


FORENINGSLIV


IDRÆTSLIV


ERHVERVSLIV
 


INSTITUTIONER


BELIGGENHED

Generalforsamling i Bjerregrav O. Fussing Beboerforening

Torsdag den 9. februar kl. 18.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Evt. forslag skal være formanden, Grethe Tøttrup i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen på tlf. 2623 0846 eller mail grethe.tottrup@gmail.com

Aftenen vil også byde på et punkt om fjernvarme.

Beboerforeningen er vært ved en lille anretning.

Tilmelding hertil skal ske senest den 6. februar til Grethe Nielsen på tlf. 2237 7449

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her