Få sidste nyt om Ø. Bjerregrav og O. Fussing her

Facebook-siden for Ø. Bjerregrav & O. Fussing Beboerforening og Forsamlingshus:
https://www.facebook.com/bjerregravforsamlingshus

Facebook-siden "Os fra Øster Bjerregrav":
https://www.facebook.com/groups/146310872239022

Facebook-siden "Bjerregrav Avis":
https://www.facebook.com/groups/544108058975810


NATUR


FORENINGSLIV


IDRÆTSLIV


ERHVERVSLIV
 


INSTITUTIONER


BELIGGENHED

Medlemskab i Beboerforeningen (marts til februar)

Hvis man ønsker at blive medlem af Beboerforeningen/forsamlingshuset kan man betale årskontingent kr. 200,00 (folkepensionister kr. 100,00) pr. husstand.
Betaling af medlemskontingent kan ske via:
- MobilePay 41795
- Overføre til bank: reg. 9331 konto 0012539975
- Kontant til kasserer Grethe Nielsen, Over Fussingvej 12
HUSK på alle indbetalinger at oplyse navn og adresse.

Med dit medlemskab støtter du drift af forsamlingshuset, som vi rigtig gerne vil leje ud til din næste fest. (Find forsamlingshus her på siden)
Støtter vedligehold af flagallé og drift af hjertestarter (ved Min Købmand)

Øster Bjerregrav - har meget at byde på

To ildsjæle lagde grunden til et ambitiøst projekt om at få en by-park, en bevægelsespark, en skaterpark og en ny sportsplads/multibane til byen ...

 

Læs mere her

 

Ny i Øster Bjerregrav?

Velkommen til byen og området. Vi håber du vil falde til, og at du vil nyde godt af de mange tilbud i vores by.

 

Læs mere her